Home » Arbete » Kommunikation inom organisationen

Kommunikation inom organisationen

Varje dag när vi är på jobbet så kommer vi i någon utsträckning att kommunicera med kollegor. Det är allt från jobbrelaterade möten eller diskussioner till vardagliga samtal över matlådan eller kaffekoppen. Det är sällan som vi reflekterar över dessa mönster för att dom är en så naturlig del av vår vardag, men faktum är att många insikter går att finna om man tar sig tid att se på kommunikation. Här har vi samlat lite exempel på kommunikation som förekommer i organisationen och vad den har att berätta för oss om vi är nyfikna.En stor och viktig kommunikation är den som sker när vi möter våra kunder. När vi bemöter kunderna så förmedlar vi också en bild av organisationen till personen vi möter. I ett drömläge så vill du bemöta kunderna med exempelvis kompetens, trygghet, stolthet, hjälpsamhet och glädje. Den bilden kommer kunden att bära med sig och förknippa er med när personen tänker på ert företag. Det är en viktig bild att hantera och vårda och det bästa sättet att göra det är att ta hjälp av proffs på en kommunikationsbyrå, exempelvis Brid agency. En kommunikationsbyrå kan hjälpa dig att skapa strategier och rutiner kring hur ni skall kommunicera mot era kunder men också inom organisationen. Inte sällan är det första steget att se på hur ni arbetar idag, hur agerar och tänker ni när ni bemöter kunderna. Kommer det sättet ni arbetar på att få den effekt som ni önskar eller kan ni göra något annorlunda.Även inom organisationen är det mycket kommunikation som sker. Hur man bemöter varandra inom företaget kan få stora konsekvenser för hur konstruktivt man arbetar och hur folk trivs på arbetet. Ett projekts framgång kan påverkas mycket av om personerna trivs och förstår varandra, med andra ord hur dom kommunicerar inom projektet. På fikarasterna så är vi mer privata med varandra, vår fritid och familjeliv kanske smyger sig in i samtalen. Att vara lyhörd på vad som sägs i fikarummet är inte heller en dum idé, men man behöver göra det med större försiktighet och respekt. Det är också viktigt att vi kan ventilera känslor på arbetsplatsen, så dra inte för stora växlar på allt som säges. Men upptäcker du mönster av problem som tas upp så kanske det är värt att fundera på om det är ett systemfel som kanske går att åtgärda.