Home » Blogg » Den digitala tidsåldern

Den digitala tidsåldern

Vi lever i en tid då det digitala är något som vi använder oss av dagligen, mer eller mindre. Den digitala tidsåldern har sedan Internet såg dagens ljus varit i en ständig förändring och utvecklingen har gått otroligt snabbt.Den digitala tidsåldernSverige har i många fall varit ett föregångsland och vi har anammat den nya tekniken på ett sätt som andra länder kanske inte gjort. Några kanske minns förmånen med en hemma PC, den så kallade kommundatorn kom in i många hem med hjälp av ett skatteavdrag som ficka göras på sitt datorköp. På så sätt så fick massorna möjlighet att följa med den datorutveckling som kom. Man kunde sitta hemma och lära sig hur en dator fungerade. Och även om det kanske mest var barnen som satt och spelade på dessa datorer så blev de rustade för framtiden och vad som komma skulle.Vad som händer framöver är svårt att sia om men att det kommer att förändras ytterligare kan vi nog alla vara överens om. Vilka nya möjligheter det kommer att ge är något som vi vanliga lekmän inom området kan ha svårt att se och förstå. Däremot så vet vi av erfarenhet att utvecklingen inte stagnerat utan vi kommer att få uppleva så mycket mer då det kommer till den digitala världen som vi lever i. På denna sida så kommer vi så gott vi kan förmedla det som händer med tekniken, datorer, spel och annat som kan fascinera oss.