Den digitala tidsåldern

Vi lever i en tid då det digitala är något som vi använder oss av dagligen, mer eller mindre. Den digitala tidsåldern har sedan Internet...